Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς

///Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   Παρασκευή 06-03-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 9.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ Α & Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 21/02/2020 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 11/02/2020 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 32α/19 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ: [ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 22/10/2019]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 65/19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: [ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 19/09/2019]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 66/19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: [ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 04/09/2019]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ