Προμήθειες

Προμήθειες2019-09-23T16:12:40+02:00
2711, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 50.19 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» : [ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 10/12/2019]

Νοέμβριος 27th, 2019|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ