Διευθυντής: Π. Καραϊσκάκης
Τηλ. 213 216 2580

Προϊσταμένη: Ε. Στοϊτση
Τηλ. 213 216 2579