ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Υπεύθ.: Σταματούλα Πυλαρινού
Διεύθυνση: Λαμψάκου 6 ημιόροφος, 115.28 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 – 3381186 Fax: 2132162900
e-mail: alexbibl@hosp-alexandra.gr
Ωρες λειτουργίας για το κοινό: 7:15πμ – 2:30μμ

Συλλογή

Η συλλογή της βιβλιοθήκης απαρτίζεται μόνο από περιοδικά, κυρίως ιατρικής.

Υπηρεσίες

Προσωπικό νοσοκομείου και εξωτερικοί χρήστες

Φωτοτυπικό: οι χρήστες φωτοτυπούν από το υλικό της βιβλιοθήκης. Κόστος 0,03€/σελίδα.

Προσωπικό νοσοκομείου

 • Αναζητήσεις ιατρικής αρθρογραφίας:
  • από την βιβλιοθηκονόμο και παράδοση τους σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μορφή ηλεκτρονική ή έντυπη
  • από τους ίδιους τους χρήστες εφόσον υπάρχει διαθέσιμο τερματικό
 • Παραγγελίες άρθρων από άλλες βιβλιοθήκες μέσω του δικτύου ΕΚΤ. Το κόστος καταβάλλεται από τον χρήστη κατά την παραλαβή των άρθρων. Ανάλογα με τον τρόπο παραλαβής, κυμαίνεται από 2 – 40€
 • Μαθήματα πληροφοριακής παιδείας
 • Εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου (εσωτ. 186) ή και e-mail.

Χρήσιμες διευθύνσεις στο internet

Πως θα βρώ:

Περιοδικά:

Βιβλιοθήκες:

Οργανισμοί:

Εύρεση εργασίας:

HOSPITAL ALEXANDRA. “LIBRARY”

Stamatoula Pylarinou
Address: Lampsakou 6, 115.28 ATHENS, Greece
Tel.: 210 – 3381186 Fax: 2132162900
e-mail: alexbibl@hosp-alexandra.gr
Working hours: 7:15 – 2:30

Collection

Library’s collection consists mainly of medical serials.

Library’s Services

Hospital staff and all users

Photocopiers are available. Cost per page 0,03e

Hospital staff

 • Retrieval of medical or related to health bibliography via MEDLINE or other databases
  • By the librarian. Replies available by e-mail or hard copies in due course.
  • By the users in the library terminals
 • Interlibrary loan via National Documentation Center
 • Information literacy courses
 • Service via e-mail or phone.

Useful links

How can I find:

Serials:

Libraries:

Organizations:

Vacancies: