Υπεύθυνοι:
Γ. Σιαμπαλιώτη, Διευθύντρια ΕΣΥ
Φ. Σταματέλου, Διευθύντρια ΕΣΥ

Τα ιατρεία αυτά λειτουργούν κάθε Δευτέρα 11:00 – 14:00 και κάθε Πέμπτη 08:00 – 11:00.

Στα εξωτερικά μαιευτικά ιατρεία γίνεται η παρακολούθηση κυήσεων (κλινικά, υπερηχογραφικά, καρδιοτοκογραφικά) ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η εξέταση επειγόντων μαιευτικών περιστατικών, η έγκαιρη αναγνώριση κυήσεων υψηλού κινδύνου και η εξατομικευμένη αντιμετώπιση αυτών καθως και η συνταγογράφηση των απαιτούμενων εξετάσεων και φαρμάκων.