Αν. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας: Νίκος Παλόγος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Τηλ: 2132162640, 2132162515
Fax: 2132162515
Email: techniki.ypiresia@hosp-alexandra.gr, tech1@hosp-alexandra.gr

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Δημήτρης Καλιακούδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
τηλ: 2132162641
email: electr@hosp-alexandra.gr
Βασίλης Χατζηδημητρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
τηλ: 2132162048

Τμήμα Βιοïατρικής Τεχνολογίας

Τμηματάρχης: Κωνσταντίνος Δρόσος, Ηλεκτρονικός
τηλ: 2132162573
Γιώργος Λιναρδής, Ηλεκτρονικός
τηλ: 2132162573
email: biomed@hosp-alexandra.gr