Αν. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας: Αντωνία Ζαχαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
Τηλ: 2132162640, 2132162515
Fax: 2132162515
Email: techniki.ypiresia@hosp-alexandra.gr, tech1@hosp-alexandra.gr

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Δημήτρης Καλιακούδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
τηλ: 2132162641
email: electr@hosp-alexandra.gr
Βασίλης Χατζηδημητρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
τηλ: 2132162048

Τμήμα Βιοïατρικής Τεχνολογίας

Τμηματάρχης: Δρ. Δημήτριος Τσορομώκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ
Γεώργιος Λιναρδής Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ
τηλ: 2132162537, 2132162520
email: biomed@hosp-alexandra.gr