Το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου μας ξεκίνησε την λειτουργία του στις 02-05-2017 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4368/2016. Σκοπός του Γραφείου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών που προσέρχονται στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας σύμφωνα πάντα με τις αρχές λειτουργίας και το νομοθετικό πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας. Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Αν. Διοικητή του Νοσοκομείου.

Στο Γραφείο μας μπορούν να αποταθούν οι πολίτες που έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατότητα επίλυσης του προβλήματός τους από την θεσμοθετημένη από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα ιεραρχία. Το γραφείο προσπαθεί να βρει κάποια δόκιμη λύση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πολίτης, αν αυτό είναι δυνατό, καταγράφει αδυναμίες και δυσλειτουργίες στις διαδικασίες, καταγράφει και συλλέγει έγγραφα παράπονα αλλά και ευχαριστήρια των πολιτών και διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο.

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ.

Ώρες λειτουργίας

7.00-15.00 τις εργάσιμες ημέρες

Επικοινωνία

Τηλ.: 213 216 2068
e-mail: gpd@hosp-alexandra.gr
Φόρμα παραπόνων: https://hosp-alexandra.gr/forma-paraponon/