H Αιματολογική – Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει καθημερινή, υψηλού επιπέδου φροντίδα σε ασθενείς που πάσχουν από αιματολογικές κακοήθειες όσο και από καρκίνους των συμπαγών οργάνων. Στην αντιμετώπιση των ασθενών αυτών σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι στο νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ εδράζεται η Γυναικολογική Ογκολογική Μονάδα της Α’ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Α’ και Β’ Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Αιματολογικό Τμήμα, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Βιοχημικό Εργαστήριο, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Ανοσολογικό Τμήμα, Φαρμακείο με πρόσβαση σε όλα τα εγκεκριμένα ογκολογικά φάρμακα, ενώ η Θεραπευτική Κλινική  και γενικότερα το Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ προσφέρει υπηρεσία σχεδόν όλων των ειδικοτήτων της Παθολογίας, με αποτέλεσμα οι ογκολογικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου να είναι ολοκληρωμένες και να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ασθενών από την ανάγκη να επισκεφθούν άλλα Νοσοκομεία.

Η Αιματολογική – Ογκολογική Μονάδα διαδραματίζει σημαντικό διεθνή ρόλο στην κλινική και βασική έρευνα του πολλαπλού μυελώματος, της πρωτοπαθούς αμυλοείδωσης, της μακροσφαιριναιμίας του Waldenstrom, του καρκίνου μαστού, των καρκίνων του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας (ωοθηκών, ενδομητρίου, τραχήλου μήτρας) και των καρκίνων του ουροποιητικού συστήματος (προστάτη, ουροδόχου κύστεως, νεφρού, όρχεως), για τους οποίους το Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ αποτελεί και πανελλήνιο κέντρο αναφοράς. Πέραν των παραπάνω κακοηθειών, όμως, η Μονάδα αντιμετωπίζει τις ανάγκες συστηματικής θεραπείας και οποιουδήποτε άλλου ασθενούς διαγιγνώσκεται με κακοήθεια στο Νοσοκομείο μας.

Το τμήμα διευθύνεται από τον Καθηγητή και Πρύτανη του ΕΚΠΑ κο Μελέτιο Αθανάσιο Δημόπουλο και στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του ΕΚΠΑ, ειδικούς Παθολόγους Ογκολόγους και Αιματολόγους καθώς και από ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, πολυάριθμους ειδικευόμενους ιατρούς και επιστημονικούς συνεργάτες, παρέχοντας έτσι την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς.

Τα μέλη ΔΕΠ και οι ειδικευμένοι ιατροί που υπηρετούν στην Μονάδα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα

Μελέτιος Α. Δημόπουλος, Καθηγητής και Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αιματολόγος-Παθολόγος Ογκολόγος
Αριστοτέλης Μπάμιας, Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Παθολόγος Ογκολόγος
Ευάγγελος Τέρπος, Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Αιματολόγος
Ευστάθιος Καστρίτης, Αν. Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Παθολόγος Ογκολόγος
Φλώρα Ζαγουρή, Αν. Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Παθολόγος Ογκολόγος
Μαρία Γαβριατοπούλου, Επ. Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ
Μιχάλης Λιόντος, Επικουρικός Ιατρός, Παθολόγος Ογκολόγος
Ευάγγελος Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου, Επικουρικός Ιατρός, Παθολόγος Ογκολόγος
Κων/νος Κουτσούκος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Παθολόγος Ογκολόγος
Γεώργιος Τσιρώνης, Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Παθολόγος Ογκολόγος
Μαρία Ρούσσου, Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Παθολόγος
Μάγδα Μίγκου, Επιστημονικός Συνεργάτης, Παθολόγος Ογκολόγος

Η Μονάδα προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσω του Ειδικού Εξωτερικού Ιατρείου (ΕΕΙ), στο οποίο εκτιμώνται σε προγραμματισμένα ραντεβού:

  • νέοι ασθενείς
  • ασθενείς για χημειοθεραπεία
  • ασθενείς σε παρακολούθηση

την Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), όπου χορηγούνται οι χημειοθεραπείες, και τα Απογευματινά Ιατρεία (ΑΙ) των ιατρών της Μονάδος.

Κάθε μήνα χορηγούνται περισσότερες από 2000 συνεδρίες χημειοθεραπείας και περισσότεροι από 20 νέοι ασθενείς προσέρχονται για έναρξη θεραπείας. Η Μονάδα είναι επίσης ένα από τα λίγα κέντρα της χώρας στην οποία ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα και άλλες κακοήθειες υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αυτόλογων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων περιφερικού αίματος. Στην Αιματολογική – Ογκολογική Μονάδα βρίσκονται σε εξέλιξη τουλάχιστον 50 διεθνείς και εθνικές κλινικές μελέτες που αφορούν κυρίως τη θεραπεία ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα, πρωτοπαθή αμυλοείδωση, μακροσφαιριναιμία Waldenstrom, καρκίνο ωοθηκών, νεφρού, μαστού, προστάτη και ουροδόχου κύστεως. Η εκτεταμένη συμμετοχή του τμήματος σε ερευνητικά πρωτόκολλα προσφέρει σε μεγάλο αριθμό ασθενών την μοναδική ευκαιρία πρώιμης πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες μπορεί να είναι ευεργετικές για την νόσο τους, πριν ακόμη κυκλοφορήσουν στο εμπόριο.

Πληροφορίες και Επικοινωνία

Ώρες Λειτουργίας Μονάδας: Δε-Πα 07:00-15:00
Τηλέφωνο για πρωινά ραντεβού ΕΕΙ: 2132162545
Τηλέφωνα για απογευματινά ραντεβού ΑΙ:
– Καθηγητής Μ.Α. Δημόπουλος 2132162392
– Καθηγητής Α. Μπάμιας 2132162543, 1535