Η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία μαζί με την Παθολογική Ογκολογία και την Χειρουργική Ογκολογία είναι οι τρεις βασικοί θεραπευτικοί πυλώνες στον αγώνα κατά του καρκίνου.

Κύριο έργο της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας είναι η αντιμετώπιση του καρκίνου με όπλο την χορήγηση πολύ υψηλής δόσης ακτινοβολίας σε έναν όγκο με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση των γύρω φυσιολογικών ιστών.

Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η καταστροφή του όγκου που θα μπορούσε να έχει ως επακόλουθο την ίαση ή την αύξηση της επιβίωσης των ασθενών και την όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής τους μειώνοντας στο ελάχιστο τις παρενέργειες.

Είναι σημαντικό κάθε ασθενής να γνωρίζει ότι η ειδικότητα της Aκτινοθεραπευτικής Ογκολογίας είναι εντελώς διαφορετική από την ειδικότητα της Ακτινολογίας.

Η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία είναι παθολογική ειδικότητα και έχει ως γνωστικό αντικείμενο την θεραπεία κατά κύριο λόγο κακοήθων παθήσεων ενώ η Ακτινολογία ανήκει στον εργαστηριακό τομέα με αντικείμενο κατά κύριο λόγο την διάγνωση. Έτσι ο Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος έχει βασικό ρόλο
στην χάραξη και στην εφαρμογή του θεραπευτικού πλάνου του ογκολογικού ασθενούς ενώ δεν έχει καμία ανάμειξη στο διαγνωστικό μέρος των απεικονιστικών εξετάσεων που είναι ο τομέας του Ακτινολόγου.

Πολύ συχνά (επειδή και οι δύο ειδικότητες ξεκινούν με το ακτινο- αφού και οι δύο χρησιμοποιούν ακτίνες), πολύς κόσμος τις ταυτίζει. Όμως η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία χρησιμοποιεί εστιασμένη ακτινοβολία πολύ μεγάλης ενέργειας με στόχο να καταστρέψει έναν όγκο ενώ η Ακτινολογία
xρησιμοποιεί ακτινοβολία πολύ χαμηλής ενέργειας για να ανιχνεύσει οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει στην διάγνωση οποιασδήποτε ασθένειας.

Η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία στο τεχνικό της μέρος είναι στενά συνδεδεμένη με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι γνωστό ότι, τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει κάνει τεράστια άλματα με συνέπεια την πολύ μεγάλη βελτίωση της ποιότητας της θεραπείας.

Και αυτό τον σκοπό υπηρετούν όλες οι σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας που είναι στην θεραπευτική φαρέτρα του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου, όπως
η σύμμορφη ακτινοθεραπεία (Conformal Radiotherapy, 3DCRT) και η ακτινοθεραπεία με πεδία διαμορφούμενης έντασης (IMRT, VMAT), με την συμβολή της απεικονιστικά καθοδηγούμενης ακτινοθεραπείας( IGRT).

Όλες αυτές οι τεχνικές εφαρμόζονται στο Τμήμα μας προσφέροντας στον ασθενή που έχει ανάγκη εξαιρετικής ακρίβειας ακτινοθεραπεία.

Συντονιστής Διευθυντής: Γεώργιος Πισσάκας
Διευθύντρια: Αθανασία Δαματοπούλου
Επιμελήτριες Α΄:
Κλεάνθη Δουκάκη
Μαρία – Αγγελική Καλογερίδη
Γραμματεία τηλ.: 213 216 2690
e-mail: aradtherapy@hosp-alexandra.gr