Προϊσταμένη: Αικατερίνη Κουμαντάκη

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραφείο Κίνησης: 2132162208
Λογιστήριο Ασθενών: 2132162177
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων: 2132162606
Υπεύθυνη Λίστας Χειρουργείου: 2132162178
Ληξιαρχείο Γεννήσεων: 2132162133
Πιστοποιητικά θανάτου/παραλαβή σωρού: 2132162649
Fax: 2132162178
email: kinisi@hosp-alexandra.gr

Το Τμήμα βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου επί της οδό Λούρου και είναι υπεύθυνο για:

 1. Έκδοση Εισιτηρίων – Εξιτηρίων ασθενών.
 2. Έκδοση εντολών επίσκεψης και εκτέλεσης εξετάσεων.
 3. Έκδοση βεβαιώσεων νοσηλείας και κόστους νοσηλείας κατόπιν αιτήσεων των ασθενών.
 4. Καταχώρηση ραντεβού στην Λίστα Αναμονής-Προτεραιότητας εισαγωγής των γυναικολογικών περιστατικών κατόπιν εντολής των ιατρών.
 5. Καταχώρηση των ιατρικών παραπεμπτικών για χειρουργείο στη Λίστα Χειρουργείου στην οποία απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς
  εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.
 6. Καταχώρηση των γεννήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Νοσοκομείο μας και την ενημέρωση του Ληξιαρχείου του Δήμου Αθηνών.
 7. Τιμολόγηση νοσηλίων και εξετάσεων.
 8. Διεκπεραίωση διαδικασιών για την παραλαβή πιστοποιητικού θανάτου.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΘΕΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΗ
ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ/ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΘΕΝΗ

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και να φέρουν Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα ή το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας προκειμένου για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

Οι άμεσα ασφαλισμένοι σε στρατιωτικά ταμεία πρέπει να φέρουν έγκριση από τον ασφαλιστικό τους φορέα (εκτός των μαιευτικών περιστατικών που δεν απαιτείται έγκριση).

Οι ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ και στην ΕΥΔΑΠ πρέπει να φέρουν την σχετική έγκριση/βεβαίωση του ταμείου τους.

Οι ασφαλισμένοι στο ΤΥΠΕΤ θα πρέπει να συμπληρώνουν στο Λογιστήριο Ασθενών ειδικό έντυπο εισιτηρίου.

Οι ασθενείς που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑΑ) και είναι σε ισχύ θα πρέπει να προσκομίζουν σε φωτοτυπία την κάρτα.

1. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (μόνο σε ημέρα εφημερίας)

Ο ασθενής που προσέρχεται στο Νοσοκομείο σε ημέρα Γενικής ή Ειδικής Εφημερίας εξετάζεται καταρχήν από εφημερεύοντα γιατρό στα Ιατρεία του Τμήματος
Επειγόντων Περιστατικών. Εφόσον κριθεί αναγκαία η άμεση εισαγωγή του, δίνεται έγγραφη εντολή από τον γιατρό των Επειγόντων με την οποία γίνεται η εισαγωγή του από το Λογιστήριο Ασθενών.

2. ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ημέρες εκτός εφημερίας)

Τις ημέρες που το Νοσοκομείο δεν εφημερεύει, γίνονται μόνο προγραμματισμένες – τακτικές εισαγωγές. Το παραπεμπτικό για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Πρωινά ή στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία.

Η εισαγωγή κάθε Ασθενή γίνεται από το Λογιστήριο Ασθενών (σημεία εξυπηρέτησης 6, 7 και 8) μέχρι τις 15:00, καθώς και από το ειδικό γραφείο που λειτουργεί στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων από τις 15:00μέχρι τις 11.00 μμ. ή μέχρι τις 7:00π.μ σε μέρες γενικής εφημερίας.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο: 2132162177 & 2132162208.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΗ

Τα διοικητικά εξιτήρια των ασθενών και η τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων που αφορούν σε βελτιώσεις θέσεων νοσηλείας ή σε ασθενείς που δεν
καλύπτονται από το Ν.4368/2016 πραγματοποιούνται από το Λογιστήριο ασθενών μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι τις 13:00, καθώς για όλους τους ασθενείς εκδίδεται ιατρικό εξιτήριο με το οποίο επιβεβαιώνεται η έξοδός τους από το Νοσοκομείο.

Οι ασφαλισμένοι σε στρατιωτικά ταμεία πρέπει να φέρουν μαζί τους τα βιβλιάρια ασφάλισής τους όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία της νοσηλείας από το Λογιστήριο Ασθενών και το θεράποντα ιατρό προκειμένου για την θεώρησή τους από το Ταμείο τους.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο: 2132162177 & 2132162208.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ/ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για την εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων ή επισκέψεων στα τακτικά πρωινά ιατρεία θα πρέπει να έχει προηγηθεί ραντεβού είτε μέσω του 1535 είτε απευθείας στα αρμόδια Τμήματα που δεν εντάσσονται στο 1535.

Για την εκτέλεση ιατρικών πράξεων είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικού ηλεκτρονικού παραπεμπτικού είτε από ιδιώτη είτε από δημόσια δομή σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο: 2132162606

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης: Συνοπτικός οδηγός

Digital BirthRegistration Process: Brief guide

Το ληξιαρχείο του Νοσοκομείου βρίσκεται στον 1ο όροφο του κεντρικού κτιρίου και είναι υπεύθυνο για την αποστολή όλων των δικαιολογητικών στο Ληξιαρχείο Αθηνών προκειμένου για τη δήλωσή της γέννησης των νεογνών.

Παρακάτω παρατίθενται τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα προκειμένου για τη δήλωση της γέννησης του νεογνού. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να προσκομίζονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του τοκετού στο ληξιαρχείο του Νοσοκομείου σε απλές φωτοτυπίες.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΓΓΑΜΟΙ

 1. Φωτοτυπία Ταυτοτήτων και των δύο γονέων
 2. IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού της μητέρας στον οποίο να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΑΓΑΜΕΣ

 1. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 2. IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού της μητέρας στον οποίο να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ

 1. Φωτοτυπία Διαβατηρίων
 2. IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού της μητέρας στον οποίο να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.*

*Η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν καθώς και να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος εντός τριμήνου από τη γέννηση.

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΑΓΑΜΕΣ

 1. Φωτοτυπία Διαβατηρίου
 2. IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού της μητέρας στον οποίο να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.*

*Η μητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθεν καθώς και να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος εντός τριμήνου από τη γέννηση.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο: 2132162133

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η Λίστα Χειρουργείου καθιερώθηκε με το αρ. 58 του Ν. 4368/2016, για τη διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και του Ν.Δ. 2592/1953 (Α’ 254), στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Τμήματα.

Η λίστα χειρουργείου, είναι ο κατάλογος στον οποίο απεικονίζεται η σειρά προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων. Για την κατάρτισή της λαμβάνεται υπόψη α) η αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου και της δυνατότητας χρόνου αναμονής, από ειδικευμένους ιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Πρωινών – Απογευματινών) και β) η ημερομηνία εξέτασης της ασθενούς.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατηγοριοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων ανάλογα με την εκτίμηση της σοβαρότητας των περιστατικών και τη
δυνατότητα χρόνου αναμονής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής
μέχρι την πραγματοποίηση της
επέμβασης
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη
& η καθυστέρηση επηρεάζει το
αποτέλεσμα
Μέχρι 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη
εξέλιξη & η καθυστέρηση μπορεί να
επηρεάσει το αποτέλεσμα
3 – 6 εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή
δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη
7 – 12 εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα
ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη
12 – 24 εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή
δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη
24 εβδομάδες & πάνω

Προκειμένου για την ένταξη στη λίστα χειρουργείου ο εξετάζων ιατρός συμπληρώνει το σχετικό ιατρικό σημείωμα, το οποίο οφείλει η ασθενής να προσκομίσει
στην υπεύθυνη της Λίστας Χειρουργείου ώστε να παραλάβει το μοναδικό αριθμό ένταξής στη λίστα χειρουργείου.

Η ασθενής μπορεί να παρακολουθεί με το μοναδικό της αριθμό ένταξης της στην λίστα χειρουργείου την πορεία του χειρουργείου της μέσω του διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο: 2132162178