ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ. Ν. Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού: 1535, 213-2162572, 213-2162588
Θέση: Λαμψάκου 6, Ισόγειο
Ώρες επικοινωνίας: Στα τηλέφωνα του Νοσοκομείου 16.30-19.30 (Δευτέρα-Παρασκευή), στο 1535 όλο το 24ωρο

Στη Γραμματεία των Απογευματινών Ιατρείων του Νοσοκομείου γίνεται ο προγραμματισμός επισκέψεων (ραντεβού) και η θεώρηση των πιστοποιητικών που εκδίδονται από αυτά.

Ο προγραμματισμός των ραντεβού γίνεται είτε απευθείας, είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα που αναφέρονται πιο πάνω.

Οι ασθενείς επιλέγουν τον ιατρό που θέλουν και την καθορισθείσα ημέρα και ώρα πραγματοποιείται η επίσκεψη (ραντεβού).

Οι ασθενείς πριν από την επίσκεψη καταβάλλουν στο ταμείο της Γραμματείας Απογευματινών Ιατρείων τα παρακάτω ποσά ανάλογα μα τον γιατρό που θα επισκεφθούν:

Καθηγητές: 72 €
Συντονιστές Διευθυντές: 64 €
Διευθυντές – Αναπληρωτές Καθηγητές: 60 €
Επιμελητές Α – Επίκουροι Καθηγητές: 48 €
Επιμελητές Β – Λέκτορες: 36 €
Επιμελητές Γ: 24 €

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται βαρύνουν τους ίδιους (ιδιώτες) ή τα ασφαλιστικά τους ταμεία (ασφαλισμένοι).

Στο Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» λειτουργούν τα εξής απογευματινά ιατρεία:

 • Μαιευτικό – Γυναικολογικό
 • Ακτινοδιαγνωστικό
  • Διενεργούνται: υπέρηχος μαστών, ελαστογραφία, μέτρηση οστικής πυκνότητας, πανοραμικές, παρακέντηση θυρεοειδούς, ψηφιακή μαστογραφία (CESM), αξονική τομογραφία, HOOK.
 • Πυρηνικής Ιατρικής
  • Διενεργούνται εξετάσεις που αφορούν σε: μυοκάρδιο, εγκέφαλο, οστά, νεφρούς, θυρεοειδή αδένα, παραθυρεοειδείς αδένες.
 • Παθολογοανατομικό
 • Κυτταρολογικό
 • Ακτινοθεραπευτικό βραχυθεραπείες
 • Παθολογικό τμήμα triplex αγγείων
 • Ογκολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Παθολογικό
 • Ενδοκρινολογικό
 • Πνευμονολογικό
 • Γαστρεντερολογικό
 • Αιματολογικό
 • Νεογνολογικό

Για να κλείσετε ραντεβού στα ακόλουθα εργαστήρια καλείτε απευθείας στο τηλέφωνο του εκάστοτε εργαστηρίου ως ακολούθως: