Υπεύθυνος: Ε. Κωστής
Τηλ. 213 216 2383

Προϊσταμένη: Μ. Παπακώστα
Τηλ. 213 216 2397