Διευθυντής: Μ. Σπυροπούλου
Τηλ. 213 216 2651

Γραμματεία: 213 216 2396