Διευθυντής: Ν. Θωμάκος
Τηλ. 213 216 2863

Προϊσταμένη: Ν. Κομμάτα
Τηλ. 213 216 2494