Υπεύθυνος: Ι. Παρασκευαϊδης
Τηλ. 213 216 2479

Προϊστάμενος: Κ. Χριστοδούλου
Τηλ. 213 216 2368