Διευθύντρια: Ειρήνη Γ. Λουκάτου
Τηλ. 213 216 2292

Προϊσταμένη: Α. Κοβλατζή
Τηλ. 213 216 2293