Ο Χειρουργικός Τομέας περιλαμβάνει την Α΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τo Μαιευτικό – Γυναικολογικό Τμήμα ΕΣΥ, το Αναισθησιολογικό Τμήμα, τα Χειρουργεία, τη Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας και την Αίθουσα Τοκετών.