Προμήθειες2019-09-23T16:12:40+02:00
2909, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 85.23 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΙ -6- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΕΝΟΣ -1- ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ MERATE ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ -5- ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

29 Σεπτεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να [...]

2809, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 98.23 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΥΠΔ (DATA PROTECTION OFFICER -DPO) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) EE679/2016»

28 Σεπτεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έναρξη υποβολής προσφορών  Πέμπτη 28/09/2023 Λήξη υποβολής προσφορών  Τρίτη [...]

2209, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 86α.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CORAL FLEXICOM 200 ΚΑΙ CORAL FLEXICOM 5000 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ TARADIAM TELECOM, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 18.500,00€ + ΦΠΑ.

22 Σεπτεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 03/10/2023 και ώρα 14:00

1909, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 94.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.300,00€ + ΦΠΑ.

19 Σεπτεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29/09/2023 και ώρα 14:00.

1509, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 83.23 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ) ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ

15 Σεπτεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25/09/2023 και ώρα 14:00.

1409, 2023

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 79.23 για την προμήθεια βρεφικού προπαρασκευασμένου γάλακτος

14 Σεπτεμβρίου, 2023|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023 και [...]

1309, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 82.23 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

13 Σεπτεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1309, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 93.23 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ), ΟΚΤΩ (8) ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER, ΤΗΣ ΜΕΝΝ

13 Σεπτεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

509, 2023

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51.23 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

5 Σεπτεμβρίου, 2023|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη  10/10/2023 και ώρα [...]

509, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 52.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.000,00€ + ΦΠΑ

5 Σεπτεμβρίου, 2023|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 [...]

Go to Top