Προμήθειες

Προμήθειες2019-09-23T16:12:40+02:00
2705, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 33.20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μάιος 27th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 09/06/2020 14:00

1205, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 32.20 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Μάιος 12th, 2020|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 18-05-2020 14:00  

405, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 30.20 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΗΛ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ & ΘΥΡΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Μάιος 4th, 2020|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 15-05-2020 14:00    

2804, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 22.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΚΕΥΩΝ

Απρίλιος 28th, 2020|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 15-05-2020 14:00

2404, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 43α.19 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απρίλιος 24th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 07/05/2020 14:00

2404, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 31.20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Απρίλιος 24th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 06/05/2020

204, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 82.19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 400.000 ΤΕΜ.ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΣΟΥΠΛΑ

Απρίλιος 2nd, 2020|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή  24-04-2020 14:00

104, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 23.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΠ

Απρίλιος 1st, 2020|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 07-04-2020 14:00

2402, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ

Φεβρουάριος 24th, 2020|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   Παρασκευή 06-03-2020

1402, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 83α.19 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 150m2, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Φεβρουάριος 14th, 2020|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24-02-2020