Προμήθειες2019-09-23T16:12:40+02:00
1607, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 28.24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΚΗΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

16 Ιουλίου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/07/2024

1107, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 54.24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 250 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΑΣΤΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

11 Ιουλίου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 23/07/2024 [...]

507, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 58.24 (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΥ MODEL HD-11, S/N US20732534, ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS ΜΕ ΑΜ 1735, ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΤΟΥ TΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

5 Ιουλίου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεση προσφορών έως την Πέμπτη 18-07-2024

2606, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 52.24 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILM ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ AGFA ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.

26 Ιουνίου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2506, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56.24 σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης παρoχής υπηρεσιών ελέγχου και παρακολούθησης της βάσης δεδομένων (Database) του ΟΠΣΥ

25 Ιουνίου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2106, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 53.24 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΒΑΝΩΝ

21 Ιουνίου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1906, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43.24 σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υποστήριξη της υλοποίησης της Ενταγμένης Πράξης ΕΣΠΑ για την Ενεργειακή Αναβάθμιση για διάστημα έξι μηνών

19 Ιουνίου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1706, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51.24 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΟΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΥ AFFINITI 70G ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS, ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΜΕΝΝ) ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.

17 Ιουνίου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

1406, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50.24 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΙΚΟΣΙ (20) ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ GE, ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ SLE ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟ) ΤΗΣ ΜΕΝΝ.

14 Ιουνίου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1406, 2024

Διαβούλευση με Αριθ. 2024DIAB27756 (Πρόσκληση 2765/02-02-2024): Προμήθεια υλικών στεφανιογραφίας και αγγειοπλαστικής (ενδοστεφανιαίες προθέσεις (Stents) και μπαλόνια αγγειοπλαστικής, σύρματα μικροκαθετήρες, υλικά ενδαγγειακής απεικόνισης, εκτίμησης φυσιολογίας, αντιμετώπισης ασβεστωμένων βλαβών και ολικών αποφράξεων), για τις ετήσιες ανάγκες του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Νοσοκομείου

14 Ιουνίου, 2024|Αποτελέσματα Διαβουλεύσεων, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ.2024DIAB27756 [...]

Go to Top