Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς2019-09-23T16:03:31+02:00
1003, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 20.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΚΗΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

10 Μαρτίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 21/03/2023 και [...]

903, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 37.23 ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

9 Μαρτίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη υποβολής προσφορών 14/03/2023

903, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 17.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

9 Μαρτίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη υποβολής προσφορών 20/03/2023

1002, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ, ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

10 Φεβρουαρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 10/02/2023 και ώρα [...]

1002, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ.

10 Φεβρουαρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 10/02/2023 και ώρα [...]

3001, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΥΝΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

30 Ιανουαρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έναρξη Δευτέρα 30/01/2023 Λήξη Δευτέρα 13/02/2023 και [...]

1701, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5.23 για την προμήθεια διαφόρων υλικών αποστείρωσης για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου

17 Ιανουαρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη [...]

1701, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4.23 για την ετήσια συντήρηση τεσσάρων (4) Μονάδων Αιμοκάθαρσης του κατασκευαστικού οίκου Gambro της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου, με ανταλλακτικά

17 Ιανουαρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 26/01/2023 και [...]

1101, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ».

11 Ιανουαρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Έναρξη υποβολής προσφορών : Δευτέρα 16-01-2023 Λήξη [...]

1101, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 68.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΥΠΔ (DATA PROTECTION OFFICER -DPO)

11 Ιανουαρίου, 2023|Uncategorized, Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί (καταργημένοι)|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 23/01/2023 [...]

Go to Top