Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς2019-09-23T16:03:31+02:00
512, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 117.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

5 Δεκεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 κα [...]

412, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 116.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ-ΚΛΟΠΗΣ: 1) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, 2) ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ, 3) ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΜΙΤΕΛΟΥ 6, 4) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ 6 ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

4 Δεκεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 και [...]

112, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 115.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

1 Δεκεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και [...]

1411, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 103.23 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε (ΜΕ Δ.Τ. BIOSENSE) ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.

14 Νοεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

1411, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 109.23 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ AGFA PACS ΚΑΙ ΟΠΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.

14 Νοεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

811, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 107.23 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.

8 Νοεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

711, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 91.23 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE.

7 Νοεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

611, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46.23 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SLA) ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΣΥ-ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

6 Νοεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

311, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 111.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΤ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ INΟX ΕΠΙΠΛΑ (ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€+ΦΠΑ

3 Νοεμβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έναρξη υποβολής προσφορών  Παρασκευή 3/11/2023 Λήξη υποβολής προσφορών  Τρίτη [...]

3110, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 105.23 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ PHILIPS, INTEGRIS CV9 ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.

31 Οκτωβρίου, 2023|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Go to Top