ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 20.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΤΕΛΕΣΗΣ ΚΗΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 21/03/2023 και [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 37.23 ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη υποβολής προσφορών 14/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 17.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Λήξη υποβολής προσφορών 20/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ, ΣΙΔΕΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 10/02/2023 και ώρα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 10/02/2023 και ώρα [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΥΝΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έναρξη Δευτέρα 30/01/2023 Λήξη Δευτέρα 13/02/2023 και [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5.23 για την προμήθεια διαφόρων υλικών αποστείρωσης για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4.23 για την ετήσια συντήρηση τεσσάρων (4) Μονάδων Αιμοκάθαρσης του κατασκευαστικού οίκου Gambro της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου, με ανταλλακτικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 26/01/2023 και [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2.23 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  Έναρξη υποβολής προσφορών : Δευτέρα 16-01-2023 Λήξη [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 68.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΥΠΔ (DATA PROTECTION OFFICER -DPO)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 23/01/2023 [...]

Go to Top