ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

    Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για το Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα, το οποίο έχει έδρα επί της Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 80, Τ.Κ. 115 28, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: Τ: 213-2162000, 210-3381100 και για το λόγο αυτό ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω του παραπάνω ηλεκτρονικού ευχαριστήριου σημειώματος, προκειμένου να εκφράσετε τις ευχαριστίες σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

    Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για έξι μήνες. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, μετά από σχετικό σας αίτημα προς εμάς, αποστέλλοντας αλληλογραφία στη διεύθυνση.

    Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το Νοσοκομείο μας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ.

    Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό:

    Ιδιότητα