Σύμφωνα με τον Οργανισμό του νοσοκομείου η Ιατρική Υπηρεσία περιλαμβάνει τον Παθολογικό Τομέα, το Χειρουργικό Τομέα, τον Εργαστηριακό Τομέα, Ειδικές Μονάδες και Λοιπά Τμήματα.