Υπεύθυνοι:
Ε. Αλεξόπουλος, Διευθυντής ΕΣΥ
Κ. Σαμαρτζής, Επικουρικός Επιμελητής

Κάθε Παρασκευή πραγματοποιούνται λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις. Εκτελούνται 2-3 χειρουργικές λαπαροσκοπήσεις εβδομαδιαίως. Οι ασθενείς κάνουν την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο την παραμονή και στην πλειονότητα παίρνουν εξιτήριο την επόμενη ημέρα του χειρουργείου. Επιπρόσθετα, η μονάδα καλύπτει τα επείγοντα περιστατικά που χρήζουν λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης.

Όλοι οι ειδικευόμενοι έχουν τη δυνατότητα 6άμηνης εκπαίδευσης στη λαπαροσκοπική χειρουργική κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην κλινική.

Στις διενεργούμενες επεμβάσεις περιλαμβάνονται:

  • Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση εξωμήτριου κύησης
  • Λαπαροσκοπική εξαίρεση κύστεων και όγκων εξαρτημάτων
  • Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση ινομυωμάτων
  • Λαπαροσκοπική διερεύνηση υπογονιμότητας και θεραπεία
  • Λαπαροσκοπική διερεύνηση του χρόνιου πυελικού πόνου /συμφυσιόλυση