Ενημέρωση2019-11-18T16:01:55+02:00
1706, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51.24 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΟΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΥ AFFINITI 70G ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS, ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΜΕΝΝ) ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.

17 Ιουνίου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

1406, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50.24 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΙΚΟΣΙ (20) ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ GE, ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ SLE ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟ) ΤΗΣ ΜΕΝΝ.

14 Ιουνίου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1406, 2024

Διαβούλευση με Αριθ. 2024DIAB27756 (Πρόσκληση 2765/02-02-2024): Προμήθεια υλικών στεφανιογραφίας και αγγειοπλαστικής (ενδοστεφανιαίες προθέσεις (Stents) και μπαλόνια αγγειοπλαστικής, σύρματα μικροκαθετήρες, υλικά ενδαγγειακής απεικόνισης, εκτίμησης φυσιολογίας, αντιμετώπισης ασβεστωμένων βλαβών και ολικών αποφράξεων), για τις ετήσιες ανάγκες του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Νοσοκομείου

14 Ιουνίου, 2024|Αποτελέσματα Διαβουλεύσεων, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ.2024DIAB27756 [...]

306, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 47.24 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ««ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

3 Ιουνίου, 2024|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 352063 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τρίτη [...]

2805, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44.24 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

28 Μαΐου, 2024|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 350712 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Παρασκευή [...]

2805, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 48.24 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ UROMIC JIVE ΜΕ ΑΜ 2176 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

28 Μαΐου, 2024|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Go to Top