ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΜ. Β ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΔ. 1.96