Το Τμήμα Γενετικής του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» είναι το μοναδικό ενταγμένο στο ΕΣΥ στον Ελλαδικό χώρο, και λόγω της μακράς εμπειρίας του, αποτελεί κέντρο αναφοράς για θέματα που αφορούν στη διάγνωση, στην αντιμετώπιση και στη πρόληψη των γενετικών νοσημάτων (δείτε και σχετικό Δελτίο Τύπου).

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται:

Ι) Προγεννητικός έλεγχος σε χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό και εμβρυϊκό αίμα, σε μεγάλο αριθμό κυήσεων όπως προηγούμενη κύηση με χρωμοσωμική ανωμαλία, ή λόγω γονέων φορέων χρωμοσωμικών ανωμαλιών, προηγούμενη κύηση με μείζονες ή πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες ή έκθεση σε τερατογόνους παράγοντες.
II) Έλεγχος χρωμοσωμικών ανωμαλιών, που πιθανολογούνται λόγω υπερηχογραφικών ευρημάτων στο έμβρυο, ή σε ευρήματα αιματολογικών εξετάσεων της μητέρας
III) Κυτταρογενετικός Μεταγεννητικός έλεγχος σε περιφερικό αίμα, δέρμα ή προϊόντα αποβολής. Έλεγχος για νοητική υστέρηση, αυτισμό, διαταραχή φύλου, επαναλαμβανόμενες παλίνδρομες κυήσεις, πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, υπογονιμότητα, ολιγο-, τερατο-, ασθενο- σπερμία ή αζωοσπερμία, δυσμορφίες, σύνδρομα, κ.α
IV) Μοριακές τεχνικές όπως DNA – RNA extraction, PCR, FISH, ανίχνευση μικροελλείψεων στο χρωμόσωμα Υ, έλεγχος ογκοκατασταλτικών γονιδίων BRCA1 και BRCA2 που προδιαθέτουν για καρκίνο μαστού και ωοθηκών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής του Εθνικού Κέντρου ΄Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».
V) Γενετική συμβουλευτική: Παρέχονται πληροφορίες σε ασθενείς αλλά και τα μέλη μιας οικογένειας με γενετικό νόσημα, σχετικές με την κλινική εικόνα του νοσήματος, την πορεία του, τις θεραπευτικές δυνατότητες, τον κίνδυνο επανεμφάνισης ή μεταβίβασής του και τους τρόπους πρόληψης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ι) EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Πάμπανος Ανδρέας
MD, PhD
Κυτταρολόγος – Εργαστηριακός Γενετιστής

ΙΙ) ΒΙΟΛΟΓΟΙ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ
Καμμένου Ζαφειρούλα, Βιολόγος
Βάλα Ολυμπία, Βιοχημικός, MSc
Λεουτσάκου Θεώνη, Βιολόγος MSc, PhD
Θεοχάρη Ελένη, Βιολόγος, MSc

ΙΙΙ) ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ
Καββαδία Μαρία
Νικολή Αικατερίνη
Σταυρουλάκη Θεανώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
Αθανασίου Ελένη
Θεοδωρακοπούλου Αθανασία

IV) ΜΑΙΕΥΤΗΣ
Ζιώγας Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διεύθυνση: Λαμψάκου 6
4ος Όροφος
ΤΚ 11528
Τηλ: 2132162127, 2132162901
Email: apampanos@yahoo.com
genetiki@hosp-alexandra.gr

ΕΝΤΥΠΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ

Για ασφαλισμένους στον ΕΟΠΠΥ, στο παραπεμπτικό- ηλεκτρονική συνταγογράφηση – θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

  1. Αμνιοπαρακέντηση. Κ 250000005
  2. Υπερηχογράφημα μήτρας, ωοθηκών, σαλπίγγων, κλπ. Κ 500000024
  3. Προγεννητική διάγνωση χρωμοσωματικών ανωμαλιών με την μέθοδο του αμνιακού υγρού. Κ 120000066
  4. Προγεννητική διάγνωση χρωμοσωματικών ανωμαλιών με την μέθοδο της τροφοβλάστης. Κ 120000217
  5. Καρυότυπος αίματος με ειδικές τεχνικές Κ 560000030