Διευθυντής: Β. Παπαντωνίου
Τηλ. 213 216 2236

Γραμματεία: 213 216 2296