Υπεύθυνοι:
Ε.Αλεξόπουλος, Διευθυντής ΕΣΥ
Α.Σαμπάνη, Επιμελήτρια Β ΕΣΥ
Κ.Σαμαρτζής, Επικουρικός Επιμελητής

Τα ιατρεία αυτά λειτουργούν κάθε Δευτέρα 11:00 – 14:00 και κάθε Πέμπτη 08:00 – 11:00.

Σκοπός είναι η διάγνωση επειγόντων γυναικολογικών περιστατικών, η παρακολούθηση χρόνιων γυναικολογικών παθήσεων, η παραπομπή περιστατικών προς χειρουργική αντιμετώπιση ή προς εξειδικευμένα τμήματα (μονάδα ενδοσκοπικής χειρουργικής, τμήμα γυναικολογικής ογκολογίας, τμήμα ουρογυναικολογίας και παθολογίας πυελικού εδάφους, τμήμα παιδικής /εφηβικής γυναικολογίας και τμήμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής).