Διευθυντής: Δ. Μπαρμπαρούση
Τηλ. 213 216 2695

Γραμματεία: 213 216 2165