ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο παρών ιστοχώρος του Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και το ν. 4624/2019.

Το Νοσοκομείο έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος παρακολουθεί τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό 2016/679 και άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων. Email επικοινωνίας: dpo@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε αναλυτικά την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του Νοσοκομείου εδώ.

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης εδώ.