ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2107780300
2132162840
Τηλέφωνο Ιατρών: 2132162841
FAX: 210 3381613

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ

Καθημερινά: 9.00-13.30

Σάββατο, Κυριακή και Αργίες δεν λειτουργεί η αίθουσα αιμοληψιών

Πραγματοποιούνται αιμοληψίες για ασθενείς που νοσηλεύονται σε όλα τα νοσοκομεία της επικράτειας καθώς και στις Ιδιωτικές κλινικές/θεραπευτήρια

 • Λευκός Σταυρός
 • Θεραπευτήριο Αθηνών

Απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να δώσει κάποιος αίμα ή αιμοπετάλια είναι:

 • ΑΜΚΑ
 • Αστυνομική Ταυτότητα
  ή
 • Άδεια Παραμονής
  ή
 • Διαβατήριο

Από τα παραπάνω έγγραφα ο αιμοδότης πρέπει να έχει μαζί του οπωσδήποτε την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για ταυτοπροσωπία.

Οι αιμοδότες συμπληρώνουν τα δημογραφικά τους στοιχεία και το ιστορικό ασθενειών στο ειδικό έντυπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας που υπάρχει στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 • Ομάδες αίματος – Φαινότυπος Rhesus
 • Ομάδες αίματος – Coombs νεογνών
 • Ερυθροκυτταρικά αντιγόνα
 • Άμεση Coombs – Ταυτοποίηση
 • Έμμεση Coombs – Τιτλοποίηση
 • Συμβατότητα
 • Γενική αίματος (μόνο στους δότες αιμοπεταλίων)

Ο έλεγχος των αιμοδοτών για μεταδοτικά νοσήματα (ιολογικός και μοριακός) πραγματοποιείται στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

Όσοι αιμοδότες ενδιαφέρονται για την έκδοση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη, πρέπει να δώσουν αίμα «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ», όχι για ασθενή, και να δηλώσουν την επιθυμία τους στο ειδικό έντυπο ιστορικού του Ε.ΚΕ.Α., το οποίο θα συμπληρώσουν.

Πληροφορίες μπορούν να πάρουν επίσης από το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ) στο τηλέφωνο : 2152157865

Γραφείο Αρωγής Χρηστών ΕΜΑ
Τηλ.: +30 215-2157865
Φαξ: +30 215-2157857
Email: helpdesk@blooddonorregistry.gr
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00