Διευθυντής: Ε. Ψημμένου
Τηλ. 213 216 2443

Προϊσταμένη: Μ Παναγιώτου
Τηλ. 213 216 2850