Διευθυντής: Χ. Παπαμιχαήλ
Τηλ. 213 216 2380

Προϊσταμένη: Ι. Καπίρη
Τηλ. 213 216 2381