ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στελεχώνεται από Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) οι οποίοι υπάγονται οργανικά στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Τα καθήκοντά των Ν.Ε.Λ ορίζονται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) (ΦΕΚ 733/Β΄/13.06.2001).

ΣΚΟΠΟΙ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Κύριο έργο της Νοσηλεύτριας επιτήρησης λοιμώξεων (ΦΕΚ 733/Β΄/13.06.2001) είναι:

  • Η συλλογή δεδομένων καταγραφής και παρακολούθησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων
  • Η ενίσχυση και η παρακολούθηση των πρακτικών της φροντίδας του ασθενή με προληπτικό χαρακτήρα
  • Παρακολούθηση υγιεινής των χώρων (συμπεριλαμβανομένων μαγειρείων, πλυντηρίων, εστίασης)
  • Παρακολούθηση διαδικασίας ασηψίας-αντισηψίας
  • Παρακολούθηση διαχείρισης απορριμμάτων
  • Εκπαίδευση προσωπικού στους κανόνες υγιεινής και πρόληψης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
  • Η επιτήρηση και αντιμετώπιση ατυχημάτων του προσωπικού από μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα στο χώρο του Νοσοκομείου και η τήρηση σχετικού αρχείου
  • Προφύλαξη ασθενών από νοσούν προσωπικό με λοιμώδη νοσήματα
  • Η συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) σχετικά με τη δήλωση λοιμωδών νοσημάτων που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103381561, 2103381125