Το Μαιευτικό /Γυναικολογικό Tμήμα, ως Κλινική του ΕΣΥ, μαζί με την Α΄ Μ/Γ Κλινική του Ε.Κ.Π.Α. έχουν συντελέσει στην καθιέρωση του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ως ιατρικού, νοσηλευτικού και εκπαιδευτικού κέντρου στη Μαιευτική και Γυναικολογία.

Στη δύναμη του ιατρικού προσωπικού περιλαμβάνονται 5 ειδικευμένοι και 11 ειδικευόμενοι ιατροί.

Σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Δευτέρα 8:00 – 9:30 π.μ. πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου εκπαιδευτικά μαθήματα με συμμετοχή όλων των ιατρών της κλινικής. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν παρουσίαση ενδιαφέροντων περιστατικών τα οποία αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας στο Τμήμα με ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και ομιλίες διάκριτων προσκεκλημένων συναδέλφων.

Όλοι οι ιατροί της κλινικής ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά με παρουσίαση εργασιών σε σχετικά με το αντικείμενο της Μαιευτικής – Γυναικολογίας Επιστημονικά Συνέδρια, Σεμινάρια και Ημερίδες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ. 213 216 2580 / 210 33 81580

ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ: Ε. ΣΤΟЇΤΣΗ
Τηλ. 213 216 2579 / 210 33 81579

Ιατροί του Τμήματος
Αλεξόπουλος Ευάγγελος, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικά υπεύθυνος τμήματος
Σιαμπαλιώτη Γεωργία, Διευθύντρια ΕΣΥ
Σταματέλου Φωτεινή, Διευθύντρια ΕΣΥ
Σαμπάνη Αναστασία, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ
Σαμαρτζής Κωνσταντίνος, Επικουρικός Επιμελητής

Επικοινωνία:
Διεύθυνση: Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 80, Τ.Κ. 11528, Αθήνα
Τηλ. Κλινικής: 213 216 2578 / 210 338 1578
Fax: 213 216 2519
E-mail: mgtmima@hosp-alexandra.gr

Έργο και παρουσία των ιατρών του τμήματος