ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 80 και Λούρου, 5ος όροφος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Φαρμακοποιοί:
Τοδούλου Ουρανία, Διευθύντρια Φαρμακοποιός
Εξάρχου Αγγελική
Κοτσαμίδη Ευτυχία
Κρητικού Ελένη
Βοηθοί Φαρμακείου:
Περιβολαράκη Γεωργία

Διοικητικοί Υπάλληλοι:
Χριστοφορίδου Μάρθα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραφείο Διεύθυνσης: 213-216 2660
Φαρμακείο: 213-2162 585
Fax: 213-216 2897
Ώρες λειτουργίας για το κοινό: 07.00-15.00 Δευτέρα-Παρασκευή

Ο ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ

Πρωταρχικός ρόλος του Νοσοκομειακού Φαρμακείου είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, σε συνεργασία με τους άλλους επιστήμονες υγείας που πλαισιώνουν τον ασθενή, ώστε να διασφαλισθεί το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα προς όφελος της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Το Νοσοκομειακό Φαρμακείο συμμετέχει:

  • στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας , των ασθενών και των φροντιστών τους
  • συνεργάζεται με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας στην εκπαίδευση των Φοιτητών των Φαρμακευτικών Τμημάτων και των Βοηθών Φαρμακείων
  • σε κλινικές μελέτες
  • σε Επιτροπές του Νοσοκομείου