Προκηρύξεις

//Προκηρύξεις
Προκηρύξεις2019-09-23T16:10:45+02:00
2110, 2020

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 30.20 για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων κλήσης αδελφής, των συστημάτων πρόσβασης (ηλεκτρονικές κλειδαριές, ηλεκτρικές θύρες) και συστημάτων συναγερμού του Νοσοκομείου χωρίς κάλυψη ανταλλακτικών

Οκτώβριος 21st, 2020|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 05/11/2020 14.00 μ.μ.

2110, 2020

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 67.20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΨΥΓΕΙΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Οκτώβριος 21st, 2020|Απευθείας Αναθέσεις Κατόπιν Έρευνας Αγοράς, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30/10/2020 14.00 μ.μ.

1210, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 81.20 για την ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο της υποστήριξης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005 καθώς και μετάβαση- αναθεώρηση σε ISO 22000:2018

Οκτώβριος 12th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 26/10/2020 14:00 [...]

710, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 21α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Οκτώβριος 7th, 2020|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 21/10/2020 14:00 [...]