Προκηρύξεις

//Προκηρύξεις
Προκηρύξεις2019-09-23T16:10:45+02:00
1504, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 79α.20 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) για τις επισκευαστικές εργασίες στο Λεβητοστάσιο Β΄ Υπογείου

Απρίλιος 15th, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 26/04/2021 14:00 [...]

1304, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 24.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ποσοτήτων film για τις ετήσιες ανάγκες του Ακτινοδιαγνωστικού

Απρίλιος 13th, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 26/04/2021 14:00 [...]

704, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 22.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ αντιμικροβιακών φίλτρων κυκλωμάτων αναισθησίας και προεκτάσεων με lower lock

Απρίλιος 7th, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 20/04/2021 14:00 [...]

1803, 2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 9.21 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» [ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 106903]

Μάρτιος 18th, 2021|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 05/04/2021 12:00 [...]

1103, 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 20.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Μάρτιος 11th, 2021|Προκηρύξεις, Προμήθειες, Συνοπτικοί Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 22/03/2021 14:00 [...]