Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί

////Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί
Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί2019-09-23T16:04:40+02:00
1803, 2021

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 9.21 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» [ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 106903]

Μάρτιος 18th, 2021|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 05/04/2021 12:00 [...]

1902, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5.21 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ για την προμήθεια διαφόρων σετ πλασμαφαίρεσης – αιμοπεταλιαφαίρεσης – λιπαφαίρεσης κ.λ.π. για ετήσιες ανάγκες (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 105681)

Φεβρουάριος 19th, 2021|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : Δευτέρα 22/03/2021 12:00 [...]

2501, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1.21 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ετήσιες ανάγκες του Βιοχημικού Τμήματος του Νοσοκομείου (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 102417)

Ιανουάριος 25th, 2021|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : Τρίτη [...]

1402, 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 83α.19 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 150m2, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Φεβρουάριος 14th, 2020|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24-02-2020

1212, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 80.19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5043181) ΤΟΥ Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

Δεκέμβριος 12th, 2019|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών

2110, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 77.19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SPECT ΔΙΚΕΦΑΛΗ Γ’ CAMERA ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 80562: [ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 02/12/2019]

Οκτώβριος 21st, 2019|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2110, 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 81.19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΥ COMPARATIVE GENOMIC HYBRIDIZATION CGH ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΕΝΩΜΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 80919: [ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 20/11/2019]

Οκτώβριος 21st, 2019|Ηλεκτρονικοί Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ