ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 40.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 164195 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 9.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :  Δευτέρα 04/07/2022 και ώρα [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 14/06/2022 και [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.22 ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 156429 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ (11.000 TEST) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 155152 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 76.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Γ- CAMERA MIRAGE DS7 SHOPHA MEDICAL ΚΑΙ 2) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Γ – CAMERA MIRAGE DS7/AP ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ SEGAMI ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ [ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:145243]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 31/01/2022 12:00 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 79.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 145247 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 38.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 69.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 142702 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 59.21 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (12) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 11/11/2021 12:00 μ.μ

Go to Top