ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ /ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: Τρίτη 08/11/2022 Ημερομηνία [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 53.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4, ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 174001 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16.22 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΑ ΗΤΟΙ: ΔΥΟ (2) ΜΑΓΕΙΡΕΣ & ΤΡΕΙΣ (3) ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ AΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 171968 [...]

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 42.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 173240 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 43.22 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αποτελεί επανάληψη διαγωνιστικής διαδικασίας ορισμένων ειδών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1.22 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS COV-2», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 464.000,00€

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 172758 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 37.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 171658 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 40.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 164195 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 9.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών :  Δευτέρα 04/07/2022 και ώρα [...]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10.22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 14/06/2022 και [...]

Go to Top