ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8.24 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/04/24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5.24 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/03/24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21.24 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, ΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΓΓΕΙΩΝ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ-ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/03/24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10.24 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας με κατάθεση δείγματος (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 45.23)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6.24 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1.24 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και [...]

ΔΙΑKΗΡΥΞΗ 112.2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια βηματοδοτών – απινιδωτών για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Αιμοδυναμικού Τμήματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  260174 Λήξη υποβολής προσφορών 02/01/2024 ημέρα [...]

ΔΙΑKΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 69.23 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ « Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  266168 Έναρξη υποβολής προσφορών : 24/11/2023 [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 88.23 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΑ ΗΤΟΙ: ΔΥΟ (2) ΜΑΓΕΙΡΕΣ & ΤΡΕΙΣ (3) ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 266151 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 18 [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 110.23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 256129 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 08 [...]

Go to Top