ΔΙΑKΗΡΥΞΗ 112.2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια βηματοδοτών – απινιδωτών για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Αιμοδυναμικού Τμήματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  260174

Λήξη υποβολής προσφορών 02/01/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Go to Top