Αποτελέσματα Διαβουλεύσεων2024-01-16T13:07:49+02:00
1601, 2024

Διαβούλευση με Αριθ. 23DIAB000026679 (Πρόσκληση 11960/23): Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης όλων των χώρων του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

16 Ιανουαρίου, 2024|Αποτελέσματα Διαβουλεύσεων, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ. [...]

1501, 2024

Διαβούλευση με Αριθ. 2023DIAB27198 (Πρόσκληση 19402.23): Αντιδραστήρια (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Ενδοκρινολογικού Τμήματος

15 Ιανουαρίου, 2024|Αποτελέσματα Διαβουλεύσεων, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ. [...]

Go to Top