Αποτελέσματα Διαβουλεύσεων2024-01-16T13:07:49+02:00
1406, 2024

Διαβούλευση με Αριθ. 2024DIAB27756 (Πρόσκληση 2765/02-02-2024): Προμήθεια υλικών στεφανιογραφίας και αγγειοπλαστικής (ενδοστεφανιαίες προθέσεις (Stents) και μπαλόνια αγγειοπλαστικής, σύρματα μικροκαθετήρες, υλικά ενδαγγειακής απεικόνισης, εκτίμησης φυσιολογίας, αντιμετώπισης ασβεστωμένων βλαβών και ολικών αποφράξεων), για τις ετήσιες ανάγκες του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Νοσοκομείου

14 Ιουνίου, 2024|Αποτελέσματα Διαβουλεύσεων, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ.2024DIAB27756 [...]

2603, 2024

Διαβούλευση με Αριθ. 2024DIAB27669 (Πρόσκληση 995/24): Προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό, για τις ετήσιες ανάγκες του Αιματολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου

26 Μαρτίου, 2024|Αποτελέσματα Διαβουλεύσεων, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ.2024DIAB27669 [...]

1601, 2024

Διαβούλευση με Αριθ. 23DIAB000026679 (Πρόσκληση 11960/23): Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης όλων των χώρων του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

16 Ιανουαρίου, 2024|Αποτελέσματα Διαβουλεύσεων, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ. [...]

1501, 2024

Διαβούλευση με Αριθ. 2023DIAB27198 (Πρόσκληση 19402.23): Αντιδραστήρια (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Ενδοκρινολογικού Τμήματος

15 Ιανουαρίου, 2024|Αποτελέσματα Διαβουλεύσεων, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

Τα σχόλια και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης με Αριθ. [...]

Go to Top