Το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της επίτευξης του βασικού στόχου της προστασίας και προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο μέσω της προσπάθειας για την καταπολέμηση τόσο του φαινομένου της εξάρτησης από το κάπνισμα όσο και των αρνητικών συνεπειών της χρήσης προϊόντων καπνού στο σύνολο του πληθυσμού. Βασικός πυλώνας είναι ο τομέας της πρόληψης μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου καθώς και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού ( π.χ. ανήλικων) σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις του καπνίσματος.

Νομοθεσία

Γραμμή 1142
Είναι η Γραμμή Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας μέσω μέσω της οποίας παρέχεται βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσματος, ενημέρωση για την ισχύουσα Νομοθεσία και δυνατότητα αναφοράς τυχόν παραβιάσεων του Αντικαπνιστικού Νόμου.

Πληροφορίες απεξάρτησης από προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την σχετική δράση του Υπουργείου Υγείας εδώ

Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος