Η Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνει το Ογκολογικό – Αιματολογικό Τμήμα, τις Πτέρυγες Δ΄ 3ου ορόφου, Ε΄ 3ου ορόφου, Δ΄ 4ου ορόφου, Ε΄ 4ου ορόφου, το Γαστρεντερολογικό Τμήμα και το Ενδοκρινολογικό Τμήμα.

Γραμματεία Κλινικής

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213 216 2392, 213 216 2393
Τηλέφωνo Επικοινωνίας φοιτητών: 213 216 2393
e-mail: therapeut.clinic@hosp-alexandra.gr