Η Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» συστήθηκε με το από 12.9.2013 Πρακτικό της 28ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ του ΓΝ «Έλενα Βενιζέλου-Αλεξάνδρα», με στόχο την εκπόνηση και εφαρμογή των διαδικασιών για τον χαρακτηρισμό του Νοσοκομείου μας ως «Φιλικού προς τα βρέφη». Αμέσως μετά τη σύστασή της η Επιτροπή συνέταξε την Πολιτική για την Προστασία, Προαγωγή και Υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού στο ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», έγγραφο που αποτελεί την κορωνίδα της Πρωτοβουλίας της UNICEF «Φιλικά προς τα βρέφη Νοσοκομεία».

Στο πλαίσιο των διαδικασιών για την προώθηση του μητρικού θηλασμού και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας στο Μητρικό Θηλασμό, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις συστάσεις των ΠΟΥ/UNICEF και της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού, η Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, από τη στιγμή του ορισμού της, τον Σεπτέμβριο του 2013, ως σήμερα, έχει υλοποιήσει τα ακόλουθα:

Νοέμβριος 2013: Ημερίδα με θέμα «Μητρικός Θηλασμός: Στοχεύοντας σε ένα Φιλικό Νοσοκομείο προς τα Βρέφη»
Απρίλιος 2014: Εκπαίδευση προϊστάμενων Μαιών και των υπευθύνων του Τμήματος Ψυχοπροφυλακτικής, της Κοινωνικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Σίτισης και του Γραφείου Ψυχολόγων.
Οκτώβριος 2014: Έναρξη τριήμερων σεμιναρίων εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου στο Μητρικό Θηλασμό διάρκειας 21 ωρών. Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 16 σεμινάρια.
Ιούνιος 2015: Η Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» συνδιοργάνωσε με το Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθηνών (ΝΠΔΔ) το 9ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μητρικού Θηλασμού και το σεμινάριο Advanced, διάρκειας 40 ωρών.
Μάιος και Ιούνιος 2016: Εκπαίδευση των Μαιευτήρων-Γυναικολόγων της Α΄Μ/Γ Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, διάρκειας 2 ωρών.
Νοέμβριος 2017: Η Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» σε συνδιοργάνωσε με το ΓΝΜ «Έλενα Βενιζέλου» της Ημερίδα με θέμα «Μητρικός Θηλασμός, Πολιτικές και Δράσεις.
Νοέμβριος 2017: Εκπαίδευση των Αναισθησιολόγων του Νοσοκομείου διάρκειας 2 ωρών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΝΑΝΗ Περμανθία – Συντονίστρια Επιτροπής
Τηλέφωνο 213 216 2240
Email: mitrikosthilasmos@hosp-alexandra.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ»

Το Γραφείο «Υπηρεσίες Μητρικού Θηλασμού» λειτουργεί στον 5ο όροφο του Νοσοκομείου.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00 – 15:00

Παρέχει:

Συμβουλές επί των προβλημάτων θηλασμού στις λεχωίδες που νοσηλεύονται στα μαιευτικά τμήματα με θετικά αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση του θηλασμού και ως προς τη μείωση της κατανάλωσης τροποποιημένου γάλακτος αγελάδος από τα νεογνά.
Γίνεται προσπάθεια το γραφείο να ξεκινήσει να δέχεται θηλάζουσες μητέρες με προβλήματα θηλασμού κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Θα γίνει σχετική ενημέρωση.

Υπεύθυνη Μαία: Νικολακοπούλου Ειρήνη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 216 2865