Υπεύθυνος: Σ. Κοντογιάννης
Τηλ. 213 216 2384

Προϊσταμένη: Ζ. Σάκκουλα
Τηλ. 213 216 2385