Υπεύθυνος:
Π. Κουτρουμάνης, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Ιατρός:
Μ. Θεοδωρά, Λέκτορας
Π. Αντσακλής, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Θ. Κατάρας, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Α. Ψαράκης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Προϊσταμένη:
Π. Πανανή
Τηλ. 213 216 2193

Η Αίθουσα Τοκετών, στην οποία λειτουργικά υπάγεται και το Τμήμα Παραλαβής Επιτόκων, αποτελεί ένα τμήμα ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Μαιευτηρίου.

Η προσέλευση της εγκύου για τοκετό γίνεται στο Τμήμα Παραλαβής Επιτόκων, όπου μετά από τη λήψη του ιστορικού της, με έμφαση στα στοιχεία που αφορούν την παρούσα κύηση, ακολουθεί η ακρόαση των εμβρυϊκών καρδιακών παλμών και η κλινική εξέταση προς επιβεβαίωση ή αποκλεισμό της διάγνωσης της έναρξης του τοκετού.

Σε περίπτωση που δεν έχει αρχίσει ο τοκετός, καταγράφονται τα ευρήματα, τόσο από την εξέταση της εγκύου, όσο και του εμβρύου, και ενημερώνεται η έγκυος για τα φαινόμενα, που θα σημάνουν την έναρξη του τοκετού και θα την οδηγήσουν στο Μαιευτήριο.

Αν η διάγνωση της έναρξης του τοκετού δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, η επίτοκος εισάγεται στην Κλινική. Μετά από ευπρεπισμό των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, κένωση της ουροδόχου κύστης με ούρηση ή καθετηριασμό και κένωση του εντέρου με υποκλυσμό, η επίτοκος οδηγείται στην Αίθουσα Τοκετών.

Στο Τμήμα Παραλαβής Επιτόκων, εξετάζεται επίσης η έγκυος με παθολογία της κυήσεως και, επί ενδείξεων, εισάγεται στο Τμήμα Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση.

Στην Αίθουσα Τοκετών η επίτοκος βρίσκεται υπό συνεχή καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση, ενώ εκτιμάται η πορεία του τοκετού με κολπική εξέταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που εξατομικεύονται ανάλογα με την ταχύτητα εξέλιξης του τοκετού. Παράλληλα γίνονται οι ενδεικνυόμενες ιατρικές παρεμβάσεις (τεχνητή ρήξη θυλακίου, έναρξη ωδινοποιητικής αγωγής κ.α.) κατά περίπτωση. Η εισαγωγή του νέου παρτογράμματος, του διαγράμματος παρακολούθησης του τοκετού, στοχεύει στην πιο ακριβή καταγραφή της εξέλιξης του τοκετού σε συνάρτηση με τη διαστολή του τραχήλου, την εμπέδωση της κεφαλής αλλά και τις ιατρικές παρεμβάσεις. Η οπτική/γραφική αυτή αναπαράσταση εξυπηρετεί επίσης στη γρήγορη αναγνώριση και ανάλογη δράση σε όποια καθυστέρηση ή παρεκτροπή από το φυσιολογικό.

Η επίτοκος μεταφέρεται στην Αίθουσα Μαιεύσεως προς επίτευξη του τοκετού με την ολοκλήρωση του σταδίου της εξωθήσεως και της υστεροτοκίας. Η Αίθουσα αυτή είναι εξοπλισμένη με καρδιοτοκογράφο, μηχάνημα αναισθησίας-αναλγησίας, επαρκή φωτισμό, τράπεζα εργαλείων και μηχάνημα ανάνηψης νεογνού.

Η κατηγοριοποίηση των καισαρικών τομών γίνεται κατά Robson σύμφωνα με τις οδηγίες του WHO (World Health Organisation).