Το Παθολογοανατομικό Τμήμα εξετάζει τμήματα ιστών ή ολόκληρα όργανα του ανθρωπίνου σώματος τα οποία έχουν αφαιρεθεί από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (π.χ. χειρουργούς, γαστρεντερολόγους, πνευμονολόγους κ.λ.π) προκειμένου να γίνει:

1) Ακριβής διάγνωση της αλλοίωσης (π.χ. σε βιοψίες και βιοψίες με λεπτή βελόνα)
2) Ακριβής διάγνωση και προσδιορισμός της επέκτασης της νόσου (π.χ. σε καρκινώματα μαστού, γυναικολογικού συστήματος και άλλων συστημάτων) μετά από τα αντίστοιχα χειρουργεία.
3) Ταχείες βιοψίες κατά τη διάρκεια του χειρουργείου με σκοπό την πιστοποίηση ή όχι της κακοήθειας, ει δυνατόν τον προσδιορισμό του τύπου και την εκτίμηση των ασφαλών ορίων εκτομής.

Τόσο η ακριβής διάγνωση όσο και η γνώση της επέκτασης της νόσου είναι απαραίτητα ώστε να καθοριστούν:

α) Αν και πότε θα πραγματοποιηθούν άλλες χειρουργικές επεμβάσεις και η έκτασή των
β) Αν ο ασθενής θα λάβει επικουρική θεραπεία, χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία
γ) Να καθοριστεί το πλάνο της παρακολούθησης.

Τα χειρουργικά και βιοπτικά υλικά που παραλαμβάνονται στο Εργαστήριο πρέπει απαραίτητα να υποστούν μια τυποποιημένη επεξεργασία που συνήθως διαρκεί δύο ημέρες ώστε να είναι δυνατή η εξέταση στο μικροσκόπιο. Όχι σπάνια απαιτείται επιπλέον χρόνος για την πραγματοποίηση επιπρόσθετων ειδικών χρώσεων (ιστοχημικών και ανοσοίστοχημικών) για διαγνωστικούς λόγους επί δύσκολων περιπτώσεων.

-Στο Παθολογοανατομικό τμήμα διενεργούνται επιπλέον προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες για ανταπόκριση στη θεραπεία για μαστό και γυναικολογικό σύστημα (όπως υποδοχείς οιστρογόνων/προγεστερόνης, cerbB-2/HER2, Ki-67, κ.λ.π.).
-Δέχεται υλικό από άλλα νοσοκομεία για ανασκόπηση και συμβουλευτική γνώμη
-Το Τμήμα χορηγεί ειδικότητα δύο ετών στην Παθολογική Ανατομική (τρεις θέσεις), ενώ εκπαιδεύει ειδικευόμενους άλλων νοσοκομείων σε μαστό και γυναικολογικό σύστημα στο πλαίσιο της κυκλικής εκπαίδευσης (rotation).
-Διατηρεί αρχείο ιστολογικών τομών και κύβων παραφίνης από 20ετίας
-Διαθέτει ηλεκτρονικό αρχείο ιστολογικών εκθέσεων από το 1996.

Προσωπικό τμήματος

Ιατροί

Σωτηροπούλου Μαρία, Διευθύντρια (επιστημονικά υπεύθυνος)
Μορφόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής
Δανιηλίδου Κυριακή, Επικουρική Ιατρός
Παπαζιάν Μαρία, Επικουρική Ιατρός

Τεχνολόγοι

Παύλου Βασίλειος
Καλαίτζή Σταυρούλα
Κοτούπα Μαρία

Γραμματέας

Βλιάμου Σωτηρία

Επικοινωνία

Γραμματεία: 210 3381129
Διευθυντής:
Σωτηροπούλου Μαρία: 2103381760
Μορφόπουλος Γεώργιος: 2103381762
Ιατροί: 210 33812524
Τεχνολόγοι: 2103381762
Fax: 210 3381760
e-mail: pathol.anat@hosp-alexandra.gr