Διευθυντής: Α. Χαλαζωνίτης
Τηλ. 213 216 2055

Γραμματεία: 213 216 2171