Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών2019-09-23T16:05:35+02:00
802, 2024

Πρόσκληση 2024DIAB27756 για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο: «Προμήθεια ενδοστεφανιαίων προθέσεων (Stents) και μπαλονιών αγγειοπλαστικής, συρμάτων, μικροκαθετήρων, υλικών ενδαγγειακής απεικόνισης, εκτίμησης φυσιολογίας, αντιμετώπισης ασβεστωμένων βλαβών και ολικών αποφράξεων, για τις ετήσιες ανάγκες της Αιμοδυναμικής μονάδας του Νοσοκομείου»

8 Φεβρουαρίου, 2024|Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Π.Π.Υ.Υ, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης 20/02/2024

1501, 2024

Πρόσκληση 2024DIAB27669 για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο: «Προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού και αντιδραστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό, για τις ετήσιες ανάγκες του Αιματολογικού

15 Ιανουαρίου, 2024|Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Π.Π.Υ.Υ, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης 30/01/2024

910, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19402.23 ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια αντιδραστηρίων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”

9 Οκτωβρίου, 2023|Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Π.Π.Υ.Υ, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε [...]

1606, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11960.23 ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».

16 Ιουνίου, 2023|Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Π.Π.Υ.Υ, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε [...]

1606, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12011.23 ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ » ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

16 Ιουνίου, 2023|Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Π.Π.Υ.Υ, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε [...]

1506, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12142/14.06.2023 ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

15 Ιουνίου, 2023|Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Π.Π.Υ.Υ, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε [...]

3005, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27.22 Για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για ένα έτος.

30 Μαΐου, 2022|Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Π.Π.Υ.Υ, Προκηρύξεις, Προμήθειες|

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Δευτέρα 06 -06 2022 και ώρα [...]

Go to Top